Česky English Deutsch

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Společenský život > Knihovna

Knihovna


Organizační složkou Úřadu městyse Kunvald je Místní lidová knihovna, umístěná v zadním traktu sokolovny. Knihovna mimo půjčování knih a časopisů nabízí také veřejnou internetovou stanici a možnost využití barevné kopírky (do formátu A4).

Adresa:

Místní lidová knihovna, 561 81 Kunvald 40
e-mail: knihovnakunvald@orlicko.cz

Provozní doba:

úterý a čtvrtek od 17.00 hodin do 19.00 hodin
Ve výjimečných případech lze navštívit knihovnu individuálně, pouze však po osobní dohodě s knihovnicí.

Poskytované služby:

  1) Půjčování knih a časopisů

 • Výpůjční doba činí 1 měsíc – do této doby je nutné knihy a časopisy vrátit nebo oznámit knihovnici prodloužení výpůjční doby maximálně však na 3 měsíce.
 • Momentálně vypůjčené knihy a časopisy, o které máte zájem, si můžete u knihovnice zamluvit.

  2) Veřejná Internetová a počítačová stanice

 • Nainstalovaný počítač lze využít buď pro připojení k Internetu nebo pro práci v instalovaném softwaru Microsoft Office 2000 bez přístupu k Internetu.
 • Uživatel PC je povinen předložit svůj čtenářský nebo platný občanský průkaz.
 • Uživatel pracuje samostatně.
 • Uživatel smí používat pouze předdefinovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu.
 • Informace a soubory získané při práci s Internetem si může uživatel odnést buď vytištěné nebo na disketách.
 • Z důvodu ochrany počítače před viry je dovoleno používat pouze diskety zakoupené v knihovně.
 • Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu, zvláště pak obsahují-li viry.
 • Návštěvníci mladší 18-ti let nesmějí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým materiálem.
 • Návštěvníci knihovny si mohou předem u knihovnice zamluvit termín pro práci na PC.
 • Všichni návštěvníci knihovny jsou povinni se řídit pokyny knihovnice. Poruší-li provozní řád, mohou být z knihovny vykázáni, tím však nezaniká povinnost platit stanovený poplatek.

Ceník poskytovaných služeb: roční čtenářské poplatky:

děti, studenti, důchodci 20,00 Kč
ostatní 50,00 Kč
ztráta knihy nebo časopisu pořizovací cena + 50,00 Kč
penále za pozdní vrácení knihy nebo časopisu 1,00 Kč
písemná upomínka 10,00 Kč

kopírování

A4 jedna strana – černobíle 2,00 Kč
A4 jedna strana – barevný text 3 Kč
A4 jedna strana – barevný obrázek 20,00 Kč

tištěný výstup z počítače

A4 jedna strana – černobíle 2,00 Kč
A4 jedna strana – barevný text 3 Kč
A4 jedna strana – barevný obrázek 20 Kč