Česky English Deutsch

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Základní informace, popis úřadu

Základní informace

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název: Městys Kunvald
Přidružené části: Bubnov, Končiny, Kunačice, Záhory a Zaječiny
Adresa: Kunvald 40, 561 81 Kunvald
Telefon: +420 465 619 160
E-mail: obec@kunvald.info
IČO: 00279099
DIČ: nejsme plátci DPH
Číslo účtu: 6021611/0100 (KB) 
ID datové schránky 5sfa3h2

Úřední hodiny

pondělí  8:00 - 12:00   12:30 - 17:00
středa  8:00 - 12:00   12:30 - 17:00

Popis úřadu

Úřad městyse

Daniela Bolečková
starostka
+420 722 946 699
starosta@kunvald.info
ing. Josef Paďour
místostarosta
+420 465 619 160
mistostarosta@kunvald.info
Alena Morávková
účetní
+420 465 619 160
obec@kunvald.info

Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva Městyse Kunvald zvoleni dne 24. 09. 2022 :

Za volební stranu č. 1. KDU - ČSL:

            1) Eva Müllerová

 Za volební stranu č. 2. Kunvald pro všechny:

            1) Eduard Štumpf

            2) Ing. Josef Paďour

            3) Petra Zářecká

 Za volební stranu č. 3. Pro Kunvald:

            1) Matouš Paďour, DiS.

            2) Ing. Petr Vymetálek

            3) Daniela Bolečková

 Za volební stranu č. 4. Společně za rozvoj Kunvaldu:

            1) Ing. Adam Vaško

            2) Mgr. Monika Jindrová

            3) Ing. Pavel Friml

            4) Anna Dlabková

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 24.10.2022 byla starostkou Městyse Kunvald zvolena Daniela Bolečková, místostarostou ing. Josef Paďour.

Zasedání zastupitelstva se budou konat pravidelně druhou středu v měsíci. Místo a čas zasedání je zveřejněno na plakátech, www stránkách a vývěskách.

Žádosti, připomínky a podněty lze zastupitelstvu městyse podávat písemnou formou prostřednictvím Úřadu městyse Kunvald nebo předávat přímo jednotlivým členům.

 

Jednací řád zastupitelstva

Finanční výbor

 • předseda: ing. Adam Vaško
 • členové: Matouš Paďour DiS, Jitka Mlynářová 

Kontrolní výbor

 • předseda: Mgr. Monika Jindrová
 • členové: František Hrabáček, Eva Müllerová

Informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně jejich předávání do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování. Má též právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů: Městys Kunvald, sídlo: Kunvald 40, 561 81 Kunvald, IČ: 00279099, DS: 5sfa3h2, telefon: +420 465 619 160, e-mail: obec@kunvald.info, úřední hodiny: po, st: 8 - 12 hod., 12.30 - 17 hod.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Orlicko se sídlem Masarykovo náměstí  166, Žamberk 

Kontaktní osobou fakticky vykonávající činnost pověřence je : Jiří Dytrt, Tel.: +420608763102, Mail: jdytrt@seznam.cz

Vybrané oblasti působnosti Úřadu městyse Kunvald pro potřeby občanů:

 • pracoviště CZECH POINT
 • přihlášky k trvalému pobytu
 • ověřování podpisů a kopií listin
 • pronajímání hrobových míst na horním a dolním hřbitově a na urnovém háji
 • povolování kácení stromů rostoucích mimo les
 • vybírání místních poplatků
 • evidence psů
 • přidělování popisných a evidenčních čísel budovám
 • černobílé kopírování materiálů (do velikosti A3)
 • přijímání písemných žádostí a připomínek pro zastupitelstvo
 • prodej drobného propagačního materiálu
 • nahlížení do Sbírky zákonů (pouze na místě)
 • nahlížení do obecních kronik (pouze na místě)
 • přijímání příspěvků do Kunvaldského Poledníku

Úřední deska - je umístěna u horní prodejny Konzumu.

S platností od 1. 1. 2007 a s účinností stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je pro povolování jakékoliv stavební činnosti v městyse Kunvald příslušný Městský úřad Žamberk - stavební úřad, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk. Veškeré žádosti musí být zároveň vyplněny na předepsaných formulářích, které jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce. Tyto formuláře jsou k dispozici ke stažení na internetu na adrese www.zamberk.cz pod odkazem „Městský úřad“ a dále „formuláře“, nebo je obdržíte přímo v kanceláři stavebního úřadu.