Česky English Deutsch

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Základní informace, popis úřadu

Základní informace

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název: Městys Kunvald
Přidružené části: Bubnov, Končiny, Kunačice, Záhory a Zaječiny
Adresa: Kunvald 40, 561 81 Kunvald
Telefon: +420 465 619 160
E-mail: obec@kunvald.info
IČO: 00279099
DIČ: nejsme plátci DPH
Číslo účtu: 6021611/0100 (KB) 
ID datové schránky 5sfa3h2

Úřední hodiny

pondělí  8:00 - 12:00   12:30 - 17:00
středa  8:00 - 12:00   12:30 - 17:00

Popis úřadu

Úřad městyse

ing. Josef Paďour
starosta
+420 604 518 740
obec@kunvald.info
ing. Jana Trejtnarová
místostarosta
+420 724 524 314
obec@kunvald.info
Alena Morávková
účetní
+420 465 619 160
obec@kunvald.info

Zastupitelstvo

Členové Zastupitelstva městyse Kunvald, kteří byli zvoleni ve volbách konaných ve dnech 5. a 6. října 2018:

Za volební stranu č. 1 „KDU-ČSL“

1. Marta Gregušová
2. Alena Foglová

Za volební stranu č. 2 „PRO KUNVALD“

1. Josef Paďour
2. Matouš Paďour
3. Petra Zářecká
4. Jana Trejtnarová
5. Josef Vágner
6. Roman Vagner
7. Daniela Bolečková

Za volební stranu č. 3 „KUNVALD 21“

1. Jan Pokálený

Za volební stranu č. 4 „SVĚŽÍ VÁNEK Z HOR“

1. Roman Rusz

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 1.11.2018 byl starostou Městyse Kunvald zvolen Josef Paďour, místostarostou Jana Trejtnarová.

Zasedání zastupitelstva se konají pravidelně druhý čtvrtek v měsíci. Místo a čas zasedání je zveřejněno na plakátech, www stránkách a vývěskách.

Žádosti, připomínky a podněty lze zastupitelstvu městyse podávat písemnou formou prostřednictvím Úřadu městyse Kunvald nebo předávat přímo jednotlivým členům.

Jednací řád zastupitelstva

Finanční výbor

 • předseda: Matouš Paďour
 • členové: Josef Vágner, Kateřina Trejtnarová

Kontrolní výbor

 • předseda: Marta Gregušová
 • členové: Jaroslava Tomanová, Marie Křenová

Informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně jejich předávání do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování. Má též právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů: Městys Kunvald, sídlo: Kunvald 40, 561 81 Kunvald, IČ: 00279099, DS: 5sfa3h2, telefon: +420 465 619 160, e-mail: obec@kunvald.info, úřední hodiny: po, st: 8 - 12 hod., 12.30 - 17 hod.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Orlicko se sídlem Masarykovo náměstí  166, Žamberk 

Kontaktní osobou fakticky vykonávající činnost pověřence je : Jiří Dytrt, Tel.: +420608763102, Mail: jdytrt@seznam.cz

 

Vybrané oblasti působnosti Úřadu městyse Kunvald pro potřeby občanů:

 • pracoviště CZECH POINT
 • přihlášky k trvalému pobytu
 • ověřování podpisů a kopií listin
 • pronajímání hrobových míst na horním a dolním hřbitově a na urnovém háji
 • povolování kácení stromů rostoucích mimo les
 • vybírání místních poplatků
 • evidence psů
 • přidělování popisných a evidenčních čísel budovám
 • černobílé kopírování materiálů (do velikosti A3)
 • přijímání písemných žádostí a připomínek pro zastupitelstvo
 • prodej drobného propagačního materiálu
 • nahlížení do Sbírky zákonů (pouze na místě)
 • nahlížení do obecních kronik (pouze na místě)
 • přijímání příspěvků do Kunvaldského Poledníku

Úřední deska - je umístěna u horní prodejny Konzumu.

S platností od 1. 1. 2007 a s účinností stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je pro povolování jakékoliv stavební činnosti v městyse Kunvald příslušný Městský úřad Žamberk - stavební úřad, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk. Veškeré žádosti musí být zároveň vyplněny na předepsaných formulářích, které jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce. Tyto formuláře jsou k dispozici ke stažení na internetu na adrese www.zamberk.cz pod odkazem „Městský úřad“ a dále „formuláře“, nebo je obdržíte přímo v kanceláři stavebního úřadu.