Česky English Deutsch

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
1/2007 - Požární řád 07.08.2009
1/2009 - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysu Kunvald - obecně závazná vyhláška 01.06.2009
Provozní řád sportoviště 08.07.2009
Řád veřejného pohřebiště v Kunvaldě 12.03.2021
Pravidla pro zajištění přístupu k informacím 14.12.2010
1/2015 - O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí - obecně závazná vyhláška 07.09.2015
1/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Kunvald - obecně závazná vyhláška 26.11.2019
3/2019 - o místním poplatku ze psů - obecně závazná vyhláška 31.12.2019
4/2019 - o místním poplatku ze vstupného - obecně závazná vyhláška 31.12.2019
5/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - obecně závazná vyhláška 31.12.2019 - 31.12.2021
1/2021 - o místním poplatku z pobytu - obecně závazná vyhláška

10.06.2021

2/2021 - místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - obecně závazná vyhláška

01.01.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech