Česky English Deutsch

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Městys Kunvald

2. Důvod a způsob založení

Městys Kunvald (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Městys Kunvald
  Kunvald 40
  561 81 Kunvald

 • 4.2 Adresa úřadu pro osobní návštěvu

  Městys Kunvald
  Kunvald 40
  561 81 Kunvald

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí a středa - 08.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 465 619 160
  mobilní telefon: +420 604 518 740

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.kunvald.info

 • 4.6 Adresa podatelny

  Městys Kunvald
  Kunvald 40
  561 81 Kunvald

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  obec@kunvald.info

 • 4.8 ID datové schránky

  5sfa3h2

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 6021611/0100 (KB) 

6. IČ

00279099

7. DIČ

CZ00279099 - nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

Smlouva Konzum z 05.04.2019

Smlouva o dotaci-TJ SOKOL Kunvald z 02.11.2021

Smlouva o dotaci-TJ SOKOL Kunvald z 25.8.2022

Smlouva o dotaci VaK Jablonné n.O. - vodovod Bubnov z 31.03.2023

Smlouva o dotaci VaK Jablonné n.O.-vodovod za kostelem z 20.06.2023

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Poskytnuté informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: